یلدا

یلدا جان تا این لحظه 1 سال و 3 ماه و 16 روز سن داردهیج تصویری یافت نشد